činnost původní hydry byla ukončena 13.9.2015 z personálních důvodů. Od ledna 2016 se opuštěné Hydry ujal Du-šan a zrodila se Hydra2